Cách Viết Bài Bán Hàng

Cách Viết Bài Bán Hàng

 1. Nêu Vấn Đề
 2. Giải Pháp Vấn Đề
 3. Tính năng sản phẩm
 4. Lợi ích sản phẩm
 5. Lợi ích dài hạn
 6. Giá thông thường
 7. Giá trị
 8. So sánh giá trị với giá bán
 9. Tặng quà
 10. Loại trừ rủi ro
 11. Lý do tại sao mua hàng của tôi
 12. Bán Combo
 13. Ý kiến của khách hàng
 14. Trước khi dùng và sau khi dùng
 15. Ưu đãi đặt biệt 
 16. Kêu gọi hạnh động