Giới thiệu

I/ Thông Tin Cá Nhân:

Chủ Nhận: Phan Ngọc Lợi

Số Điện Thoại: 0972-457-339

Email: info.mttiloveyou@gmail.com

địa Chỉ; số 2 Đường Số 2 An Phú Quận 2 TPHCM

II/ Thông Tin Chuyển Khoản:

Ngân Hàng VCB

Tài khoản: 046.1003.789.567

Chủ tài khoản: PHAN NGỌC LỢI

Chi nhánh P.Hiệp Bình Phước – CN Thủ Đức – TPHCM